Handledning: Enskilt eller i en mindre grupp

Handledning för terapeuter och/eller coacher.