Vad leder oss?

Kreativitet, Medvetenhet, Frihet

Vi tror

  • att varje människa är unik och har ett livssyfte
  • att varje människa i frihet har ansvaret för sitt liv och sina val
  • att varje människa bär på en enorm potential och har alla resurser hon behöver
  • att den som känner vägen, hittar vägen och att kartan inte är terrängen
  • att kropp och sinne är ett system
  • att alla beteenden ursprungligen drivs av en positiv intention
  • meningen med kommunikation är den respons man får
  • det finns inga misslyckanden – bara feedback