Våra verktyg

TaktiPro Taktilmassage

Denna massage präglas av en mjuk omslutande beröring som med varsamma strykningar aktiverar beröringsreceptorerna, anpassat efter varje individ.

Med händerna som arbetsredskap följer rörelserna varandra med lugn rytm. Så aktiveras det parasympatiska nervsystemet – motpolen till adrenalinpåslag och stress.

 

Medtoden har en bestämd struktur utvecklas efter hudens dermatom, de langerska linjerna och de taktila receptorernas lokalisation och täthet. Kroppsuppfattningen stärks och skydd, trygghet och värme upplevs. Etik och bemötande är viktiga delar av metoden.

 

Ofta sedda effekter är avslappning, bättre sömn, förbättrad mag-tarmfunktion, stärkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, mindre stress, lindring av smärta, mindre oro och ångest, tänd livsgnista.

 

Massagen tar ca. 60 min.

∇ Läs mer

Reconnective Healing® och The Reconnection®

Reconnective Healing® är en ny form av healing som introducerades av Dr Eric Pearl. Högenergifrekvenser kommer till oss och återkopplar människa igen till universum, en naturlig inbundenhet som under människans historia har till en hög grad förlorats.

 

Syftet med Reconnective Healing® är att balansera mottagaren såväl fysiskt, psykisk, känslomässigt som andligt. En större samklang med sig själv och sin livsväg skapas vilket kan ha som följd att livet upplevs lättare.

 

Hur en konkret healing ser ut, går inte att förutsäga. Eric Pearl säger: Om du har tur så kommer ditt helande i den form du förväntat dig; om du har verklig tur kommer ditt helande i en form du inte ens har kunnat föreställa dig, en form som Universum har tänkt ut speciellt för dig.

 

Den som tar emot healingen ligger på en bänk och slappnar av. Healingen sker utan kroppskontakt. En till tre sessioner räcker för att igångsätta helandet.

 

Healingen tar ca. 50 min.

 

The Reconnection® utförs endast 1 gång i livet. Syftet är att återkoppla förbindelsen mellan kroppens meridianer och nätverket av kraftlinjer på och runt vår planet.

Det är ett livsval som bidrar till att hitta sin livsväg, sitt syfte i livet och att accelerera på livsvägen. Dessutom sägs det bringa helande till hela planeten.

 

The Reconnection® utförs under 2 sessioner med max. 72 timmars mellanrum.

∇ Läs mer

Psykosyntes

En psykologi med själ.

Inom psykosyntes är människan en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt.

Det är den moderna psykologins uppgift att bidra till att människan får alla sina, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni. Detta är grunden i dr Roberto Assagiolis psykosyntes.

För närmare 100 år sedan lade den italienska läkaren Roberto Assagioli grunden till psykosyntesen. För att skapa ett fungerande samspel mellan kropp, själ, känslor och intellekt använde han sig av tekniker från olika tider och olika psykologiska skolor – från psykoanalys och medicin till filosofi, religion och modern vetenskap. Detta helhetstänkande utgör ett dynamiskt utgångsläge för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande.

Med fokus på vår potential

Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ.
Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsande, ser man inom psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential. I varje problem vi upplever, finner vi fröet till personlig utveckling och mognad. Psykosyntesen fokuserar på vår potential och hjälper oss att identifiera våra mål och vårt syfte med livet. Genom att anta de utmaningar som dyker upp på vägen utvecklas vi som individer och närmar oss samtidigt våra mål.

Viljan som drivkraft

Det är viktigt att vi lyssnar på och respekterar vår egen vilja om livet ska kännas meningsfullt och vi ska känna oss lyckliga. Ändå är det påfallande ofta som viljan får stiga åt sidan, antingen för att andras behov upplevs som viktigare, för att vi är rädda eller helt enkelt därför att vi inte är vana att använda den. Psykosyntesen leder dig i riktning mot din egen innersta vilja och uppmuntrar dig att agera utifrån den.
Nyckeln till ett hälsosamt liv är en känsla av meningsfullhet. Vet jag vem jag är och vad jag vill så kommer jag också att uppleva livet som meningsfullt. Psykosyntesen erbjuder dig metoder att finna meningen och ytterst syftet med ditt liv.

En praktisk psykologiform

Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också hjälpa oss omsätta våra intellektuella insikter till praktiskt handlande. Då kan vi lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och skapa en egen handlingsplan för livet. En handlingsplan som känns meningsfull att följa.

Inspirerad av tänkare och vetenskapsmän från olika kulturer och religioner skapade Assagioli därför en mängd aktiva tekniker. Tekniker som kan användas både av enskilda individer och som hjälpmedel i samtalsterapi, utbildning, personalutveckling med mera.

Psykosyntes är en livsattityd!

Psykosyntes är mer än en psykologisk arbetsmetod. Det är en livsattityd, ett varsamt sätt att närma sig helheten. Det är en öppen modell för personlig och organisatorisk utveckling – en referensram som omfattar kroppsliga, transpersonella och sociala aspekter där kärleken till oss själva och andra intar en viktig roll. Det här är ett synsätt som åskådliggörs i den här lilla historien:

En man fick tillåtelse att besöka himlen och helvetet medan han ännu levde. Han begav sig först till helvetet. Där såg han en stor samling människor som satt vid långbord dukade med ett överflöd av läckra rätter. Ändå var de här människorna utsvultna och grät. Besökaren såg snart anledningen: deras skedar och gafflar var längre än deras armar så de kunde inte föra maten till munnen. Därnäst kom mannen till himlen, där såg han samma scen: långbord rikt försedda med rätter av alla slag. Också där hade människorna skedar och gafflar som var längre än deras armar och var likaså ur stånd att äta själva. Ändå var de glada och mätta. Hur gick det till?

De matade varandra.

Källa: Piero Ferucci, Bli den du är

∇ Läs mer

NLP

Nlp, Neuro Lingvistik Programmering är ett samlingsnamn på en rad metoder och tekniker att processa och hantera sinnesintrycken, språket och beteendet för att lösa upp begränsande föreställningar och blockeringar och utveckla människans inneboende kraftfulla resurser.

NLP utvecklades av Richard Bandler och John Grinder under 1970-talets början, vilka började modellera dåtidens mest framgångsrika terapeuter i jakten på de effektivaste terapeutiska verktygen.

Dessa modeller var b.la. läkaren Milton H. Erickson som vidareutvecklat hypnosen med sina språkmönster,familjeterapeuten Virginia Satir, Gestaltterapins grundare Fritz Pearls samt socialantropologen Gregory Bateson.

Ursprungligen var NLP-tekniken tänkt för terapeutiska behandlingar men används idag också inom coaching, affärsutveckling, förhandlingsteknik, ledarskapsutveckling, personlig utveckling, kommunikation och försäljning.

NLP har ingen doktrin utan arbetar utifrån några grundantaganden vilka alla har fokus på individens inneboende kapacitet att processa sina intryck från omvärlden för att nå harmoni och växande.

∇ Läs mer

Transitioncoaching

Transition är den psykologiska anpassningen till förändringar. I över 30 år har professor William Bridges utvecklat Transition-modellen – hur människor hanterar förändringar genom en gradvis process i tre tydliga faser; Avslut, Neutrala zonen och Nystart.

För varje fas finns ett antal organisations- och ledarskapsverktyg som skyndar på förändringsprocessen. Hundratals företag världen över och tusentals chefer, HR-specialister, medarbetare och konsulter har lärt sig att använda strategierna och teknikerna i Transition-modellen och tack vare dem att lättare hantera den mänskliga faktorn när det gäller att hantera förändring.

∇ Läs mer